Thi Công Sơn Giả Đá Hồ Chí Minh

Thi Công Sơn Giả Đá Hồ Chí Minh

Thi Công Sơn Giả Đá Hồ Chí Minh

Thi Công Sơn Giả Đá Hồ Chí Minh

Tạo bóng hoàn thiện (2k) bước hoàn thiện quá trình sơn giả đá: Thợ sơn phải sơn ít nhất là 2 lớp để có độ bóng cần thiết, không phun chồng lên nhau khi đã để quá 1 ngày, phải dùng loại 2k có thương hiệu uy tín. Nếu dùng loại 2k bình thường thì sản phẩm sớm bị ố, vàng.

Trên đây là quy trình kỹ thuật sơn giả đá. Nhưng không phải bất kỳ công trình nào cũng áp dụng quy trình này. Mỗi công trình sản phẩm đều có đặc thù riêng của nó, các thợ sơn sẽ thay đổi quy trình nhằm phù hợp với từng sản phẩm nhằm tăng năng suất lao động cũng như giảm thiểu chi phí trong quá trình thi công.

5. Quy trình tiếp nhận thi công sơn giả đá

  • Tiếp nhận khách hàng, sắp xếp lịch gặp khảo sát
  • Tiếp nhận mong muốn của khách hàng: Màu sắc, loại sơn…
  • Báo giá và thỏa thuận điều kiện giữa hai bên
  • Thi công sơn giả đá và bàn giao thanh toán

Gọi ngay: 0936 879 373